Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viasensuous sensuous
3680 761d 500
Reposted fromgreenloud greenloud viaanuszka anuszka
6276 7b3d 500
Reposted fromerial erial viajkane jkane
3491 3c5a 500
Reposted fromsarazation sarazation vianoisetales noisetales
0407 d1be 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
6585 352b 500
Reposted fromtfu tfu viajoannna joannna
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viajoannna joannna

April 19 2018

8387 ba48
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viaPoranny Poranny
0000 8448 500
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook

April 18 2018

Jest taki rodzaj kobiet, którym się zawsze zazdrości. Dlatego, że są w świetnym związku, albo świetnie ułożyły sobie życie jako singielki. Dlatego, że mają dobre wykształcenie, albo nie mają wykształcenia, ale bardzo dobrze radzą sobie w sprawach zawodowych. Dlatego, że mają rodziny i skupiły się na dzieciach, albo dlatego, że znalazły pasję i to właśnie w niej się realizują. Dlatego, że trenują i mają wysportowane ciała, albo dlatego, że nic nie trenują, a mimo to mają smukłe, piękne sylwetki. Dlatego, że potrafią zrobić świetny makijaż i wyglądać jak milion dolarów, albo dlatego, że wyglądają cudownie bez makijażu. Dlatego, że mają dookoła siebie tłum ludzi i są uwielbiane, albo dlatego, że kochają samotność i czują się po prostu dobrze same ze sobą. Te kobiety zazwyczaj mają prze*ebane w życiu. One tak naprawdę nie mają więcej niż inni. Wręcz przeciwnie. Te kobiety prawdopodobnie przeszły w życiu przez piekło, dlatego przestały narzekać i skupiły się na łapaniu pięknych chwil i pięknych uczuć. Im tak naprawdę nie zazdrości się tego co mają. Tylko tego jak potrafią to wykorzystać. A potrafią. Bo nauczyły się cieszyć tym, co przynosi im życie. Zbudowały swój świat na pobojowisku. Stworzyły imperium szczęścia, na swojej prywatnej katastrofie. To przeszłość sprawiła, że są silne. I tę siłę wykorzystują, żeby walczyć o każdy piękny dzień.

— Aleksandra Steć
2245 1c40 500
#equality
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaPoranny Poranny
7141 2133
Reposted fromwentyl wentyl viaaura-lunaris aura-lunaris

April 15 2018

4937 080d
Reposted frombigcat bigcat viairmelin irmelin
9391 e6ca
Reposted fromdusix dusix viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl