Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

4174 b63d 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viajoannna joannna
1065 cdcd 500
4547 b27a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajoannna joannna
3360 36de
Reposted fromrosejalea rosejalea viayourhabit yourhabit
3305 c426
Reposted fromtgs tgs viayourhabit yourhabit
3307 62e9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafeminine feminine
Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna, proszę pana. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafiłabym pana rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, ale nie jestem słodką dziewczynką, którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.
Reposted frommefir mefir viatouchthesky touchthesky

November 10 2018

7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viahelenburns helenburns
4736 f4c5 500
Reposted frommoai moai
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaAmericanlover Americanlover
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viaAmericanlover Americanlover
8406 8ce1
4843 b2f2 500
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya viaMargheRita86 MargheRita86
4869 89b4
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatouchthesky touchthesky
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl